สื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิดีโอแนะนำ

  • โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”

  • พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”

  • ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยองตอนที่ 1

  • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยอง ตอนที่ 2

  • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดราชบุรี

  • ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดเชียงราย

วิดีโอทั้งหมด

วิดีโอทั้งหมด

การประกวด

ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์

วิดีโออื่นๆ

โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”

11/09/64

พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City”

10/09/64

ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยองตอนที่ 1

09/09/64

ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยอง ตอนที่ 2

09/09/64

ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดราชบุรี

09/09/64

ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดเชียงราย

09/09/64

ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยองตอนที่ 1 ฉบับเต็ม

09/09/64

ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยอง ตอนที่ 2 ฉบับเต็ม

09/09/64

ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดราชบุรี ฉบับเต็ม

09/09/64

ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดเชียงราย ฉบับเต็ม

09/09/64

เราไม่ทิ้งกัน – สมาคมครูดนตรี ประเทศไทย

17/03/64

แด่เธอผู้คุ้มภัย – สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

17/03/64

หัวใจเพชร – สมาคมเฟโรซีฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย

17/03/64

ส่งใจไปกอดเธอ – มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด TAB Music Academy

17/03/64

สารคดีวิดีทัศน์ อยากทำ ตอน เรื่องของเขา : ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ EP.1

17/03/64

สารคดีวิดีทัศน์ อยากทำ ตอน เรื่องของเขา : ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ EP.2

17/03/64

สารคดีวิดีทัศน์ อยากทำ ตอน เรื่องของเขา : ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ EP.3

17/03/64

เพลง “Auld Lang Syne” โดย ศรัณย์ คุ้งบรรพต featuring Feroci Philharmonic Society

16/03/64

เพลง “พลังเพลง พลังศิลป์ พลังใจ”

16/03/64

เพลง “ทานตะวัน” โดย ศรัณย์ คุ้งบรรพต featuring ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี และ Feroci Philharmonic Society

16/03/64

พระราชาผู้ทรงธรรม

16/03/64

โควิด-19

10/11/63

สารคดี ” คิดถึง น้อมนำ ทำตาม “

16/10/63

ผ้าไทยร่วมสมัย เล่าเรื่องใหม่บนวิถีใหม่

09/10/63

วิถีวัฒนธรรมไทย บนความปกติใหม่

09/10/63

Ready To Wear “ผ้าไทยใส่สบาย” 2020

09/10/63

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

23/09/63

#ไม่ทนคนโกง : เหนื่อยที่จะยอม โดย ต่าย อรทัย

24/08/63

#ไม่ทนคนโกง : โอ..คนไทยเอย โดย ไผ่ พงศธร

24/08/63

#ไม่ทนคนโกง : ซื่อ ซื่อ โดย PARADOX

24/08/63

#ไม่ทนคนโกง : ตั้งธงไม่ทนคนโกง โดย ยืนยง โอภากุล Feat. เป้ MVL

24/08/63

4DNA ปี 2561

21/08/63

4DNA ปี 2561

21/08/63

สายลม – วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra)

03/08/63

Enikki 2020 โครงการ “The Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 2019 – 2020”

01/08/63

Ep 1 พบกับศิลปิน คุณ สุวิทย์ ใจป้อม

09/07/63

Ep 2 พรมมา ชาลินี อินยาศรี

09/07/63

Ep 3 ระวี มะโนเรือง

09/07/63

Ep 4 เอกพงษ์ ใจบุญ พุทธรักษ์ ดาษดา

09/07/63

Ep 5 เสงี่ยม ยารังสี

09/07/63

Ep 6 ชัยวิชิต ศิทธิวงค์

09/07/63

Ep 7 ธีรยุทธ อรพิณ สืบทิม

09/07/63

Ep 8 ชาญศิลป์ ใจคำ

09/07/63

Ep 9 นิตยา ตามวงค์

09/07/63

Ep 10 จงจิตร มูลมาตย์

09/07/63

Ep 11 ทนงศักดิ์ ปากหวาน

09/07/63

Ep 12 ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ

09/07/63

Ep 13 สมลักษณ์ ปันติบุญ

09/07/63

Ep 14 นริศ รัตนวิมล

09/07/63

Ep 15 ทรงเดช ทิพย์ทอง

09/07/63

Ep 16 ชาตะ ใหม่วงค์

09/07/63

Ep 17 พานทอง แสนจันทร์

09/07/63

Ep 18 พิชิต สิทธิวงค์

09/07/63

Ep 19 กำธร สีฟ้า

09/07/63

Ep 20 บรรจบ ปูธิปิน

09/07/63

คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รางวัลชนะเลิศ (นายกมลธร เอกวัฒนกิจ)

11/06/63

คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (นางสาวอลิษา ดาโอ๊ะ)

11/06/63

คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (นางสาวจุฑารัตน์ สีหบัณท์)

11/06/63

คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รางวัลชมเชย 1 (นายบัญยง พูลทรัพย์)

11/06/63

คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รางวัลชมเชย 2 (นายพิท พงษ์พิทยาภา)

11/06/63

คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รางวัลชมเชย 3 (นางสาวเทียนวัลฬา สุรติธรรมกัญญา)

11/06/63

คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รางวัลชมเชย 4 (นายณภัทร ตั้งสง่า)

11/06/63

คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รางวัลชมเชย 5 (นางสาวชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์)

11/06/63

คลิปวิดีโอ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ย