ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานศิลปะบริเวณ ชุมชนบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ “Thailand Biennale, Krabi 2018 ”

ภาพกิจกรรม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทย “Thailand Biennale, Krabi 2018” ณ ท่าอากาศยานกระบี่

1 22 23 24
Page 24 of 24
Font Resize
X