ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี กิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย

ภาพกิจกรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ตัดสินการประกวดโมเดลประติมากรรม เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงาน ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทย​ Thailand Biennale 2018

1 2 3 4 23
Page 2 of 23
Font Resize
X