ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมให้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานแก่ศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรม Artist Site Visit 1 Thailand Biennale. krabi 2018

1 16 17 18 19 20 25
Page 18 of 25
Font Resize
X