ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวเปิดในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ และผลิตรายการ ชนช้างกราฟิก ( Graphic Design Battle ) ซีซั่น 4

ภาพกิจกรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 9/61 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ จ.บึงกาฬ-จ.หนองคาย 11-13 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวเปิดในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ และผลิตรายการ ชนช้างกราฟิก ( Graphic Design Battle ) ซีซั่น 4

ภาพกิจกรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 9/61 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ จ.บึงกาฬ-จ.หนองคาย 11-13 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม

อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม

คตป.กระทรวงวัฒนธรรมและ ผอ.สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)​และคณะได้เดินทางมาชมนิทรรศการและการสาธิตการสร้างลายผ้าปาเต๊ะร่วมสมัย และมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานนิทรรศการฯ และซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม

วธ.ร่วมกับครูศิลปะ – คณาจารย์และศิลปินจากทั่วประเทศ – ต่างประเทศ กว่า ๑๗๐ คน สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ “ในสองรัชกาล” รวมพลังแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

1 2 3 26
Page 1 of 26
Font Resize
X