ประกาศสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกภัณฑารักษ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทยในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : เรื่อง การเปิดรับสมัครประกวดเรื่องเล่า “เบียนนาเล่ของฉัน ณ กระบี่”

ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมการปฎิบัติการขั้นสูงโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สหรัฐอเมริการ

ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศรับสมัครศิลปินและผู้สนใจเพื่อจัดแสดงงานและจำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัยโครงการเทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพ ครั้งที่๑

1 9 10 11
Page 11 of 11
Font Resize
X