ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมนสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง และศึกษาดูงานด้านศิลปะ โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐอิตาลี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกภัณฑารักษ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทย ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนน่าเล่ ครั้งที่ ๕๗

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการประกาศผลภัณฑารักษ์ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทย ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนน่าเล่ ครั้งที่ ๕๗

1 16 17 18
Page 18 of 18
Font Resize
X