ข่าวบุคลากร

ข่าวบุคลากร

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง

ข่าวบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมิน

ข่าวบุคลากร

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

1 2 3 4 5
Page 2 of 5
Font Resize
X