ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างดำเนินโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน “ณ สยาม” ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๓ (The 3rd Bangkok Art Festival)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ราคากลาง : ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง : จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดและสร้างผลงาน โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ คัน (วงเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท)

1 2 3 4 5 14
Page 3 of 14
Font Resize
X