ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง : การจ้างขนส่งผลงานศิลปะจากประเทศไทย – กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส (ไป – กลับ) โดยทางเรือ ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยไทย – โปรตุเกส ของนายสมบูรณ์ หอมเทียนทอง (วงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท)

1 2 3 4 15
Page 2 of 15
Font Resize
X