ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานราชการ ศูนย์หอศิลป์ กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์จำนวน ๘ ราย (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒) (วงเงิน ๗๓๖,๘๐๐ บาท)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานราชการ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน จำนวน ๖ ราย (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒) (วงเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท)

1 2 3 4 16
Page 2 of 16
Font Resize
X