บทความ

ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น

#เล่าเรื่องร่วมสมัย
ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบนผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น มีแบบอย่างให้ชื่นชมอย่างตระการตา เช่น ผ้าบาติก หรือปาเต๊ะ ที่เป็นสายธารวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนในแถบจังหวัดภาคใต้ ที่สะท้อนตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ ซึ่งหากเราสังเกตก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัด ถึงความงดงามประณีตของลวดลายบนผืนผ้า

วันนี้เรามาแนะนำ #ลายเบญจรงค์ (รูปแรก) ด้วยสีสันสดใสสะดุดตา อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะบ้านคลองประสงค์ที่ดัดแปลงมาจากลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องสังขโลก ที่เรือสำเภาจีนบรรทุกข้ามทะเลมาจากแผ่นดินใหญ่ แล้วเรือกลับล่มหน้าหมู่บ้าน ตั้งแต่นั้นมาบรรพบุรุษก็ได้ประยุกต์จนกลายมาเป็นลายเบญจรงค์

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือ BATIK  http://ocac.go.th/?3d-flip-book=batik

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

บทความอื่นๆ

จังหวะชีวิต

Typography (ไทโปกราฟี่) คำนี้มีความหมายอย่างยิ่ง สำหรับวงการออกแบบ จากประสบการณ์ ของ ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปาธรสาขา เรขศิลป์ ประจำปี 2557

บันไดสู่การก้าวผ่าน

ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า”