Uncategorizedภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ YOUNG ARTISTS TALENT #10 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -19 มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่

ดร. กมล ทัศนาญช...
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : ผลการคัดเลือกภัณฑารักษ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทย ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๘

Font Resize
X