News and Activities

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ ในโครงการ Thailand Biennale, Krabi 2018

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ ในโครงการ Thailand Biennale, Krabi 2018 โดย Fram Kitagawa ผู้อำนวยการ Echigo-Tsumari Art Triennale,...

Gallery

ภาพกิจกรรม

ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย​ มาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจนักแสดง​ ร่วมชมสินค้า ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์​ 3 มิถุนายน 2561 ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย​ มาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจนักแสดง​ ร่วมชมสินค้า ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ( BAF 2018)​ ณ...
ภาพกิจกรรม

ดร.วิมลลักษณ์​ ชูชาติ​ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ​ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี

ดร.วิมลลักษณ์​ ชูชาติ​ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐ - ๑๗.๓๐ น....
ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดงานแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน Ready to Wear โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเป็นการสนับสนุนนักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวไทยในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ทำจากผ้าไทย ให้มีความทันสมัยและสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านผ้าไทยให้มีรายได้...
ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการประชุมคณะทำงานตรวจการดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

บรรยากาศการประชุมคณะทำงานตรวจการดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น....

ประกาศ และ รับสมัครงาน

Video

Font Resize
X