News and Activities

Gallery

ภาพกิจกรรม

โครงการแสดงละครเวทีแนวผสมผสานข้ามขนบ เรื่อง “วันทอง” The Return of Wanthong

วันที่ ๕ กันยาย...

ประกาศ และ รับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : ประกาศรับสมัครภัณฑารักษ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทย ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๘

Video

Font Resize
X