ภาพกิจกรรม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานศิลปะบริเวณ ชุมชนบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ “Thailand Biennale, Krabi 2018 ”

วันที่ 2 พฤศจิก...
ภาพกิจกรรม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทย “Thailand Biennale, Krabi 2018” ณ ท่าอากาศยานกระบี่

วันที่ 2 พฤศจิก...
ภาพกิจกรรม

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นผู้บรรยายเรื่องบทบาทชุมชนที่มีต่องาน Thailand Biennale และงานสัมมนา Thailand Biennale,Krabi 2018

วันพฤหัสบดี ที่...
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกภัณฑารักษ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทยในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานราชการ ณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน ๗ อัตรา

Font Resize
X