ภาพกิจกรรม

นายวีระโรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 8 / 2561

26views

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
นายวีระโรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 8 / 2561 โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

Leave a Response

Font Resize
X