ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการศิลปรังสรรค์ ครั้งที่ ๔ “แสงธรรมแสงทอง”

29views

วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ดร.วิลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการศิลปรังสรรค์ ครั้งที่ ๔ “แสงธรรมแสงทอง” โดยกลุ่มช่างศิลป ๒๔ มีลักษณะเฉพาะตน มีเทคนิคที่หลากหลายมีผลงานที่นำมาจัดแสดงจำนวน ๕๐ ผลงาน โดยนิทรรศการนี้จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

Leave a Response

Font Resize
X