บทความที่น่าสนใจ

บทที่ 43 How to Carve a Sculpture ของ Aki Inomata

36views

บทที่ 43 How to Carve a Sculpture ของ Aki Inomata ธรรมชาติสร้างวิญญาณให้สรรพสัตว์ ในวิญญาณนั้นมีพลังหลายอย่างหลอมรวมอยู่ การใช้ชีวิตก็คือวิญญาณ เป็นวิญญาณแห่งการต่อสู้ โดยมีการกิน การสืบพันธุ์ การหลับนอน และการเอาตัวรอดเป็นหลักใหญ่ ส่วนหนึ่งในสิ่งที่เอื้ออำนวยให้หลักดังกล่าวสุขสมบูรณ์คือบ้านหรือรวงรัง ดังจะเห็นว่าสัตว์หลายชนิดมีความพิถีพิถันในการสร้างรัง สร้างด้วยความอุตสาหะ สร้างเพื่ออยู่อาศัยและป้องกันภัย สัตว์ส่วนใหญ่สร้างแล้วทิ้ง สร้างแล้วเปลี่ยน สร้างแล้วสร้างอีก ซึ่งผิดกับมนุษย์อย่างสิ้นเชิง หนึ่งในสัตว์ที่ศิลปินเห็นว่ามันมีวิญญาณน่าอัศจรรย์คือตัวบีเวอร์ คุณ Aki Inomata มีความสนใจในบีเวอร์เป็นพิเศษ เหตุเพราะบีเวอร์สร้างรวงรังด้วยความเฉลียวฉลาด ละเอียดอ่อน มีการวางแผนที่ยอดเยี่ยม บีเวอร์เลือกสร้างบ้านด้วยซากไม้และตัดต้นไม้ใหม่ด้วยฝันแหลมคม กระทั่งถูกยกย่องให้เป็นสถาปนิกประจำผืนป่า ด้วยความชอบเป็นพิเศษดังกล่าวคุณ Aki Inomata จึงสร้างประติมากรรมขึ้นมา เป็นประติมากรรมที่เลียนแบบสิ่งที่หลงเหลือจากพฤติกรรมของบีเวอร์ เช่น ตอไม้ เศษไม้ รวมถึงร่องรอยฟันที่กัดแทะต้นไม้นั้นด้วย นับเป็นงานประติมากรรมในลักษณะเลียนแบบธรรมชาติที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่ง ส่วนศิลปินจะซ่อนอะไรไว้ในเนื้องานมากกว่านี้ต้องไปปค้นหากันเอง (กลางเมืองกระบี่) และนี่คืองานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ภายในงาน Thailand Biennale, krabi 2018 จัดแสดงตั้งแต่พฤศจิกายน 2561 ไปจนถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครับ

Leave a Response

Font Resize
X