บทความที่น่าสนใจ

บทที่ 42 Coming Community ของ Valentina KARGA

59views
บทที่ 42 Coming Community ของ Valentina KARGA กระบี่มีเรื่องราวมากมายให้บันทึกเริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์กระทั่งปัจจุบันซึ่งมีหลักฐานเฉกภาพเขียนสีโบราณตามผนังถ้ำและเขาสูงหลายแห่ง ซึ่งภาพเขียนสีถือเป็นงานบันทึกในยุคหนึ่ง ส่วนยุคต่อมาการบันทึกเปลี่ยนรูปแบบไปจนถึงฝังชิพท์ในร่างสิ่งมีชีวิต สำหรับศิลปินสาว Valentina KARGA เธอเลือกการบันทึกเรื่องราวกระบี่ลงบนก้อนดินเผาสลักเรื่องราวเหล่านั้นราวแท่นศิลาจารึก เป็นจารึกสมัยใหม่ที่ใช้ชั้นเชิงศิลปกรรมเป็นผู้บันทึก โดยเริ่มจากศึกษาเรื่องราว เขียนแบบร่างผ่านจินตนาการล้ำลึก จากนั้นฟังเรื่องเล่าเพิ่มเติมจากชาวบ้าน เริ่มจากวิถีชีวิต อุบัติภัยสีนามิ รวมถึงการอยู่ การจาก การพราก การพบ เธอเล่าเรื่องแล้วย่อลงบนก้อนดิน เป็นดินที่ชาวบ้านช่วยกันเขียนเรื่องราวที่เล่าส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นลวดลายจากจินตนาการของเด็กบนเกาะ ลวดลายและเรื่องราวที่สลักบนก้อนหินไม่มีขอบขีดจำกัด แล้วแต่ความชอบ ใคร่เขียนวัวเขียน ใคร่เขียนควายเขียน เเขียนจิตนาการที่ไร้ตัวตนก็ได้ จากนั้นจึงเอาก้อนดินเข้าเตาเผาแล้วนำมาก่อประกอบบนเสาคอนกรีตบริเวณหาดหทรายปลายเกาะกลาง แถวๆ คลองลุ (ทะลุ) นับเป็นงานศิลปกรรมร่วมสมัยแบบจารึก ซึ่งงานชิ้นนี้จะไม่มีการรื้อทำลายหรือเคลื่อนย้ายไปไหน มันอาจอยู่คู่คนเกาะกลางไปนานนิรันดร์หรือจบลงตรงใครคนหนึ่งอยากเปลี่ยนฝันก็เป็นได้ แต่ในระยะแรกนี้เชื่อว่าจะยืนทะนงคงคู่คลองลุเรื่อยไป อย่างน้อยก็ 4 เดือนเต็มๆ (พฤศจิกายน 2561-กุมภาพนธ์ 2562) อย่าลิมหาโอก่สไปชมเสาศิลาจารึกนี้ได้ที่เกาะกลาง อ.เมือง จ.กระบี่ ครับ
 
#ThailandBiennaleKrabi2018
#ThailandBiennaleKrabi
#ThailandBiennale
#KrabiArtCity
#ไทยแลนด์เบียนนาเล่

Leave a Response

Font Resize
X