วิดีโอ

วิดีทัศน์ศาสตร์พระราชา ตอนที่ 9 “สิ่งที่สูงกว่าเงิน

62views

วิดีทัศน์ศาสตร์พระราชา ตอนที่ 9 “สิ่งที่สูงกว่าเงิน”

สนับสนุนโดย กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ” (จังหวัดเชียงราย) ปี ๒๕๖๑
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย #เชียงรายเมืองศิลปะ #วิดีทัศน์ศาสตร์พระราชา

Leave a Response

Font Resize
X