วิดีโอ

วิดีทัศน์ศาสตร์พระราชา ตอนที่ 8 “ไม่สำคัญที่เป็นเสือ แต่สำคัญที่พออยู่พอกิน 2”

110views

วิดีทัศน์ศาสตร์พระราชา ตอนที่ 8 “ไม่สำคัญที่เป็นเสือ แต่สำคัญที่พออยู่พอกิน 2”

สนับสนุนโดย กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ” (จังหวัดเชียงราย) ปี ๒๕๖๑
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย #เชียงรายเมืองศิลปะ #วิดีทัศน์ศาสตร์พระราชา

Leave a Response

Font Resize
X