บทความที่น่าสนใจ

บทที่ 22 แรงบันดาลใจ (3) ซาก

44views
บนผืนทรายมีเศษซาก
ป่าจากมีตอไม้
ป่าดิบตะเคียนยืนต้นตาย
มีความหมายให้ก่อเกิดศิลปกรรม
บทที่แล้ว (บทที่ 21)พูดถึงการสั่งสมศึกษาเพื่อสร้างงานศิลปกรรม บางศิลปินเห็นปั๊บปะทะปุ๊บ บางศิลปินย่ำเดินไปบนแดนดินถิ่นฐานสามสี่วันความฝันถึงบังเกิด หนึ่งในธรรมชาติอาจมีเศษซาก ร่องรอยการเจ็บจากเป็นหนึ่งในเหตุและผลที่สร้างแรงใจให้ศิลปิน
ความตายอาจหมายถึงการสิ้นสุด การจบ การจาก พลัดพราก และคิดถึง แต่ความตายอีกนัยหนึ่งหมายถึงการเกิด เจริญเติบโต เช่น ไม้ยืนต้นอายุหลายร้อยปีล้มลงกลางป่าเพื่อให้ไม้ใหม่ยืนหยัดขึ้นมาพบแสงแดด แตกกิ่งเติบก้าน เดินทางผ่านกาลเวลาไปจนถึงอายุขัยเหมือนต้นที่แล้ว เหมือนต้นปู่ย่าตาทวดที่ล้มไปก่อนหน้านั้น ที่สำคัญ ไม้ล้มต้นหนึ่งกลายเป็นที่อยู่อาศัยของเห็ด มอส เฟิร์น และท้ายที่สุดหลุดเป็นผุยผงสลายลงดินสร้างความอุดมสมบูรณ์ส่งเสริมให้พืชต้นอื่นเจริญเติบโตหรือที่เราเรียกว่า “อินทรีย์ธาตุ”
ส่วนปะการังที่ผุพังเพราะอายุ หักโค่นเพราะพายุคลื่น ถูกกระแสลมพัดพามาที่ชายฝั่ง ถูกแดดแผดเผาซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระทั่งป่นเปลี่ยนเป็นผุยผงกลายเป็นส่วนหนึ่งของทราย ทรายบนหาดเนียนขาวที่ประทับเรื่องราวไว้ในทรงจำของผู้พบเห็น นี่คือซากหนึ่งที่เป็น ที่ไป ที่ใช่ ที่ชื่นชม…ซากบนทราย
ถามว่าซากเหล่านี้เป็นแรงปะทะได้ไหม พอเพียงต่อการสร้างแรงบันดาลใจได้ไหม คิดว่ามากพอ พอที่จะเล่าเรื่องและสร้างงานอันยิ่งใหญ่ให้ผู้คนชื่นชมได้
เปลือกหอยบนรอยทรายหรือต้นไม้ยืนตายกลางป่าจึงไม่ใช่แค่ซากไร้ค่า หากมันมีค่าตั้งแต่ยังมีลมหายใจจวบจนย่อยสลายหายไปกับสายลม ผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกับผืนดินและทรายงามผืนนั้น ซากเหล่านี้ไม่ได้จากเราไปหากมันยังอยู่ในทราย ในสายธารน้ำ ในท้องทะเล วันหนึ่งคลื่นก็พัดพาซากจากทะเลลึกขึ้นมาพบโลกอีกหนหนึ่งวนเวียนอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
หากศิลปินจับเอาความตายในป่าไม้ ในทะเล บนผืนทรายชายหาดมาสร้างเป็นงานศิลป์เพื่องานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติThailand Biennale, Krabi 2018 คงไม่ผิดเพราะซากที่พบเห็นเหล่านั้นมีคุณค่ามีคุณูปการเหลือคณานับเพียงแต่เราจะสร้างอะไรหยิบยื่นสิ่งใดให้ผู้เสพงาน ส่งเสริมอย่างไรให้เห็นคุณค่าเหล่านั้น โดยเฉพาะการสร้างงานศิลปกรรมกลางแจ้งในรูปแบบ installation art นั้นไม่ง่ายนัก งานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ในครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงความงามที่นำเสนอเท่านั้น หากยังนำวัฏจักรอันทรงคุณค่าของธรรมชาติมาผสมผสานอยู่ในเนื้องานด้วย เราคงได้เห็นซากในรูปแบบหนึ่ง ในรูปแบบใหม่ ในชิ้นงานศิลปกรรมร่วมสมัยเดือนพฤศจิกายน 2018 คงได้รู้กัน…..ซาก

Attachments

Leave a Response

Font Resize
X