วิดีโอ

วิดีทัศน์ศาสตร์พระราชา ตอนที่ 7 ” ไม่สำคัญที่เป็นเสือ แต่สำคัญที่พออยู่ “

71views

วิดีทัศน์ศาสตร์พระราชา ตอนที่ ๗ “ไม่สำคัญที่เป็นเสือ แต่สำคัญที่พออยู่พอกิน ๑” #เชียงรายเมืองศิลปะ #ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

สนับสนุนโดย กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ” (จังหวัดเชียงราย) ปี ๒๕๖๑

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย #เชียงรายเมืองศิลปะ #วิดีทัศน์ศาสตร์พระราช

Leave a Response

Font Resize
X