บทความที่น่าสนใจ

บทที่ 18 Installation Art

121views

บทนี้ก้าวมาถึงสุดยอดงานศิลปกรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมากทั้งยังเกี่ยวกับงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ThailandBiennale, Krabi 2018 นั่นคือ InstallationArt
Installationคำนี้หากแปลกันตรงๆ ตามพจนานุกรมหมายถึงการติดตั้ง แต่เมื่อนำมาใช้ในงานศิลปะสามารถขยายความได้ดังนี้
Installationหมายถึง ศิลปะจัดวางหรือศิลปะติดตั้ง
Installation artหมายถึงประเภทของงานศิลปะที่มีที่ตั้งเฉพาะจุด, เป็นงานสามมิติ สร้างสรรค์เพื่อที่จะแปรสภาพการรับรู้ของสิ่งแวดล้อม (perception of a space)
แล้ว “ศิลปะจัดวาง” คืออะไร? โดยทั่วไปหมายถึงศิลปะที่ว่าด้วยการนำวัสดุใดๆ ที่ผู้สร้างคัดเลือกนำมาติดตั้ง จัดวางภายในอาคาร ในห้องโถงซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้าง ส่วนการติดตั้ง+จัดวางถ้าตั้งอยู่ภายนอกก็เป็นงานศิลปะจัดวางเหมือนกัน บางคนเรียกว่า“ศิลปะภูมิทัศน์” (Land art)
การติดตั้ง+จัดวางทั้งภายนอกและภายในอาคารเป็นงานศิลปะที่ติดตั้งอย่างถาวรหรือเพียงชั่วคราวก็ได้ เช่น จัดวางในพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ ในสวน ชายหาด ได้ทั้งนั้น แต่ทั้งนี้หัวใจหลักของศิลปะการจัดวางคือแนวความคิดในบทเริ่มต้น แนวความคิดอาจเกิดขึ้นจากจินตนาการเพียวๆ อาจเกิดจากแรงกระเพื่อมทางสังคม อารมณ์ร่วมกับธรรมชาติ หรือผสมผสานทั้งหมดเข้าด้วยกัน เช่น การนำแนวความคิดระหว่างสังคมชนบทมาผสมผสานกับจินตนาการ เป็นต้น
ส่วนใหญ่งานที่พบไม่ใช่งานเหมือนจริง แต่คลี่คลายหรือตัดทอนไปสู่งานในรูปแบบงานก้าวข้ามความจริง (นามธรรม) คนดูงานสามารถตีความหรือขยายความหมายด้วยการมองเห็น ไม่จำเป็นต้องฟังศิลปินอธิบาย แต่ถ้าได้ฟังแนวความคิดอาจเข้าใจมากขึ้น เห็นคล้อยมากขึ้น แต่ทั้งนี้ศิลปะจัดวางนั้นให้โอกาสผู้เสพงานตีความในทางกว้าง หมายความว่าคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่ง อีกคนหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่ง อีกคนหนึ่งตีความอีกอย่างหนึ่ง ได้ทั้งนั้น เป็นงานศิลปะที่ให้อิสระทางความคิดมากเป็นพิเศษ และด้วยงาน Installation art เป็นงานศิลปะในเชิงความคิดอิสระ ดังนั้นการสร้างงานของศิลปินจึงกว้างมาก และอาจพูดได้ว่าการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประเภทนี้มีความหลากหลายมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโลหะ ไม้ ทราย ปูน คลื่น เสียง ล้วนนำมาสร้างเป็นงาน Installation art ได้ทั้งสิ้น และที่สนุกไปกว่านั้นคือสามารถเอาวัสดุหลายอย่างมารวมอยู่ด้วยกันได้ด้วย
สำหรับงาน Installation artที่จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินกระบี่ ในงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Bienna, Krabi 2018 เป็นงานที่ถูกจับตามองจากศิลปินและคนเสพงานศิลป์ทั่วโลก ไม่เว้นคนไทยก็รอดู รอชม รอเสพสัมผัส ส่วนคำถามจากชาวบ้านชาวเมืองว่าศิลปินจะทำอะไรกับผืนทรายสายน้ำเมืองกระบี่นั้นต้องบอกคำเดียวว่าต้องรอครับ คือขณะนี้ศิลปินที่เข้าร่วมงานทุกท่านผ่านขั้นตอนการลงพื้นที่เมืองกระบี่แล้ว ระยะนี้อยู่ในช่วงการคิดผลิตงาน หลายคนลงมือไปแล้ว หลายคนอยู่กับแบบร่าง ส่วนที่เป็นห่วงว่างานศิลปะจะไปกระทบรบกวนธรรมชาตินั้นเชื่อว่าไม่มีหรือถึงมีก็น้อยมากถึงน้อยที่สุด อันนี้มีเหตุผลประกอบหลายอย่าง เช่น พื้นที่แสดงงานส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติซึ่งมีกฎหมายครอบคลุมอยู่แล้วที่สำคัญศิลปินทั้งหมดล้วนรักษ์ธรรมชาติ ซึมซับรับรู้ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ต่างก็เรียนรู้และเติบโตมากับธรรมชาติ ดังนั้นกรณีที่เราเป็นห่วงเรื่องทำลายธรรมชาติก็ตัดไป ส่วนการจัดวาง จัดแสดงพวกเขาคงเลือกพื้นที่ๆ เห็นว่าเหมาะสมที่สุดอีกคำถามหนึ่งซึ่งต้องยกไปไว้ตอนต่อไปคือเหล่าศิลปินเขาจะหยิบจับอะไรในแผ่นดินกระบี่มาสร้างงาน อันนี้พอคาดเดาได้บ้าง ไว้ครั้งหน้ามาคุยกัน เรื่องหยิบจับหรือเลือกวัสดุสนุกกว่าการตีความคำว่า Installation art เยอะเลยครับ

Attachments

Leave a Response

Font Resize
X