ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญน้องๆ นิสิต/นักศึกษา ส่งผลงานคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ YOUNG ARTISTS TALENT #10

2.69Kviews

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญน้องๆ นิสิต/นักศึกษา ศิลปินรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัย
ส่งผลงานคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (YOUNG ARTISTS TALENT #10)

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทางนี้
ในประเทศDownload 
ASEAN :    Download

Leave a Response

Font Resize
X