วิดีโอ

วิดีทัศน์ศาสตร์พระราชา ตอนที่ ๖ “ความสุขอยู่ที่ ความพอ ๒”

138views

วิดีทัศน์ศาสตร์พระราชา ตอนที่ ๖ “ความสุขอยู่ที่ ความพอ ๒”

สนับสนุนโดย กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ” (จังหวัดเชียงราย) ปี ๒๕๖๑
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย #เชียงรายเมืองศิลปะ #วิดีทัศน์ศาสตร์พระราชา

Leave a Response

Font Resize
X