Cultural Mapping

ชุมชนบ้านไหนหนัง

410views

ชุมชนบ้านไหนหนัง

ชุมชนบ้านไหนหนัง ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ชุมชนที่มีความสวยงามทางทะเล และมีภูเขากาโรสเป็นเอกลักษณ์ ด้วยลักษณะที่เป็นชุมชนที่เน้นการพึ่งพาตนเองและมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย จึงทำให้ชุมชนแห่งนี้มีเสน่ห์งดงามตามลักษณะท้องถิ่นของตนเอง

ชุมชนบ้านไหนหนังเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ราบเชิงเขา เนื้อที่ส่วนใหญ่จะอยู่ติดกับทะเล มีชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำมากมายหลากหลายชนิด นับเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ที่จะพานักท่องเที่ยวล่องเรือลัดเลาะไปศึกษาเพื่อดูทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าตามแนวชายฝั่งที่มีความเขียวสะพรั่งและงดงาม และยังมีเทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีความยาวไกลถึง 7 กิโลเมตร อยู่ในเขตทะเลกลางอ่าวชุมชนบ้านไหนหนัง

หุบเขากาโรส ถือเป็นภูเขาหินที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีภาพวาดสีแดงโบราณอายุกว่า 3,000 ปี ไว้เป็นที่จารึก ประหนึ่งเป็นเครื่องย้ำเตือนสติและเตือนใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ได้รู้สึกหวงแหนและใส่ใจในการรักษาทรัพยากรที่มีค่าที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง

ผาหัวกะโหลก เป็นอีกสีสันไฮไลท์ที่อยู่ในหุบเขาหินกลางอ่าว นั่นคือ ผาหินที่มีหน้าตาคล้ายหัวกะโหลกที่เหมือนกำลังชะโงกมองลงมา มีรูคล้ายตา 2 ข้าง และรูล่างคล้ายกับปาก ลักษณะจึงเหมือนหัวกะโหลกมนุษย์ จึงเป็นจุดที่ชาวบ้านมักพานักท่องเที่ยวล่องเรือมาหยุดชมและตั้งชื่อผาหินแห่งนี้ว่า ผาหัวกะโหลก

ชุมชนบ้านไหนหนัง นอกจากจะมีวิถีการประมงดั้งเดิม อันเป็นอาชีพเสริมในการหล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนแห่งนี้แล้ว วิถีการเกษตรยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญของแนวทางประกอบอาชีพของผู้คนในชุมชนที่พากันยึดถือในการดำรงชีวิตให้มีความสุขอยู่ในรูปแบบของความพอเพียงอีกด้วย กลุ่มไร่นาสวนผสมยังถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสร้างความสุขโดยการใช้พื้นที่เพียง 1 ไร่ แต่กลับสร้างความสุขและสร้างคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งยังลดต้นทุนในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

นอกจากนี้ ชุมชนบ้านไหนหนัง ยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง ซึ่งถือเป็นการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในชุมชนบ้านไหนหนังที่มาร่วมกันทำอาชีพเสริม โดยใช้เนื้อที่เพิ่มเติมที่มีอยู่ของสวนยางในการสร้างรังด้วยพื้นที่ที่มีสภาพสมบูรณ์ จึงถือเป็นแหล่งอาหารสำคัญของผึ้งที่จะสามารถผลิตน้ำหวานออกมามีปริมาณมากๆ ที่จะทำให้ชาวบ้านสามารถนำไปแปรรูปต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ต่อไป

ด้วยความเป็นพื้นที่ ที่เป็นแหล่งของสัตว์น้ำที่มีความหลากหลาย การรวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปอาหารแห้งต่างๆ จึงเป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาแปรรูปกลายเป็นอีกหนึ่งสินค้าชุมชนที่ส่งขายในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วย

 

แนวคิด และผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน

การนำงานออกแบบเรขศิลป์ หรือกราฟิกดีไซน์ ในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านไหนหนัง โดยการออกแบบโลโก้/ฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงผึ้ง ไร่นาสวนผสม และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการนำขอที่มีในชุมชนแปรรูปและจำหน่ายสร้างรายได้ รวมถึงของที่ระลึกของชุมชนบ้านไหนหนัง ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เน้นการออกแบบให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชุมชนที่มีภาพวาดสีแดงโบราณอายุกว่า 3,000 ปี

ผลิตภัณฑ์จากการออกแบบชุมชนบ้านไหนหนัง

ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า จำนวน 6 รายการ ดังนี้

(1) Key Messeng ของชุมชน

(2) โลโก้ของชุมชนและผลิตภัณฑ์ของชุมชน

(3) ป้ายสินค้า (Tag) ฉลากของบรรจุภัณฑ์

(4) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ

(5) บล็อกสกรีน เสื้อยืด กระเป๋า ที่แสดงถึงสัญลักษณ์สำคัญของชุมชน

(6) ตรายางอัตลักษณ์ของชุมชน

Leave a Response

Font Resize
X