Cultural Mapping

ชุมชนบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

125views

การนำงานด้านเรขศิลป์ หรือ กราฟิกดีไซน์ ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความรับรู้ จดจำ สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ออกแบบโลโก้/ ออกแบบลวดลาย ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์องค์กรที่เป็นชุมชนชุมชนเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100ปี และเป็นดินแดนวัฒนธรรมไทยจีน

ผลิตภัณฑ์จากการออกแบบเรขศิลป์

กระเป๋าสกรีนลายชุมชนบางหลวง

เสื้อยืดลวดลายชุมชนบางหลวง


บรรจุภัณฑ์ (Packaging) น้ำผลไม้ของฝากของชุมชนบางหลวง

กาน้ำชาที่ออกแบบให้มีรูปแบบและลวดลายที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทยจีนของชุมชนบางหลวง

แก้วน้ำที่ออกแบบให้มีรูปแบบและลวดลายที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทยจีนของชุมชนบางหลวง

Leave a Response

Font Resize
X