Cultural Mapping

ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก

157views

ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก

                     ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก ชุมชนแห่งวิถีประมงแห่งท้องทะเลที่มีความสวยงามที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ถือเป็นชุมชนที่มีต้นทุนทรัพยากรแห่งท้องทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีกล้วยไม้พันธุ์ดีที่เลื่องชื่อ มีการรวมกลุ่มกันแปรรูปเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว นับเป็นชุมชนที่มีความตื่นตัวในการหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติอันแสนล้ำค่าในท้องถิ่นของตนเอง

ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ชุมชนที่มีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ดินแดนทะล 3 ด้าน มีวิวเขาเป็นแนวโอบล้อม 360 องศา นับเป็นปรากฏการณ์แห่งความงดงามตามเขตภูมิศาสตร์ที่ธรรมชาติได้บันดาลสร้างมาในเขตบริเวณพื้นที่อันน่าหลงใหลแห่งนี้ที่ยังถูกยกย่องว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลในที่มีความสดใสมีความสวยงามของสิ่งต่างๆ อย่างภูเขาหินปูนกลางน้ำทะเล นับเป็นสิ่งอัศจรรย์ในถิ่นฐานในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อว่าชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก  ด้วยความไฉไล ยังมีอยู่มากมายในท้องทะเล ไฮไลท์สำคัญของการเดินทางเพื่อเปิดสัมผัสในเรื่องราวต่างๆ ดูความเป็นไปในวิถีของชุมชนแห่งนี้ นั่นก็คือ การออกล่องเรือ เพื่อท่องเที่ยวไปกับท้องทะเล

ท่าเทียบเรือแหลมสัก ท่าเทียบเรือนี้มีความสำคัญคือ ชาวแหลมสักเวลาจะออกหาปลาก็จะไปทางท่าเทียบเรือนี้ ท่าเรือนี้นอกจากเป็นท่าประมงแล้ว ยังเป็นท่าของการท่องเที่ยวด้วย

อ่าวเหนา ถือเป็นเขตบริเวณที่จะได้เห็นกระชังปลาของชาวบ้านอยู่เรียงรายเป็นทิวแถว นับเป็นวิถีประมงชายฝั่งที่ยังคงยึดถือจนถึงปัจจุบัน ที่นอกจากจะเป็นการเลี้ยงปลาพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้แล้ว การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นก็นับเป็นอีกต้นทุนหนึ่งคู่ชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ภาพวาดโบราณ ภาพวาดที่มีอยู่ตามผาหินที่ยกให้เป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในสมัยอดีตที่ได้ถูกจารึกไว้ด้วยรูปลักษณ์ต่างๆ ที่มีเรื่องราวแตกต่างกันไป บริเวณผาหินปูนที่เชื่อกันว่ามีอายุกว่า 2,000 ปี ภาพวาดโบราณนี้จึงนับเป็นผลงานอันล้ำค่าหรือสิ่งที่สร้างความรู้สึกภูมิใจกับผู้คนในชุมชน

เขาช้างหมอบ สถานที่คืนกล้วยไม้สู่ป่า ด้วยกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ในป่าถือเป็นแนวคิดที่เรียกกันว่า คืนกล้วยไม้สู่ป่า ถือเป็นแนวคิดในการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ในธรรมชาติ ด้วยการรักษาทรัพยากรรอบข้าง การล่องเรือเพื่อมาทำกิจกรรมเพื่อป่า ด้วยการปลูกกล้วยไม้ นับเป็นความประทับใจที่ทำให้หลายคนได้มีรอยยิ้ม และมีความสุขใจ

จังหวัดกระบี่ ถือเป็นจังหวัดที่มีความเลื่องชื่อของพืชพันธุ์กล้วยไม้ ที่ได้รับความสนใจแห่งหนึ่งของเมืองไทย อย่างเช่น กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ และเอื้องกุหลาบกระบี่ ที่ได้เป็นกล้วยไม้ประจำจังหวัด การเพาะกล้วยไม้เพื่อจัดจำหน่าย จึงเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้คนในครัวเรือน

ด้วยชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีความได้เปรียบในเรื่องวัตถุดิบ มีสัตว์น้ำต่างๆ ที่มีอย่างล้นเหลือ  การแปรรูปกุ้งเคย เพื่อเป็นกะปิแล้วบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ก็ถือเป็นหนทางสร้างสุขที่สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนต่อไปด้วย

 

แนวคิด และผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน

การนำงานออกแบบเรขศิลป์ หรือกราฟิกดีไซน์ ในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านไหนหนัง โดยการออกแบบโลโก้/ฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน รวมถึงของที่ระลึกของชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก โดยใช้เอกลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ การเป็นชุมชนที่มีต้นทุนทรัพยากรแห่งท้องทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีกล้วยไม้พันธุ์ดีเลื่องชื่อ การเลี้ยงปลาพันธุ์ต่างๆ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อสร้างรายได้  การมีภาพวาดโบราณอายุกว่า 2,000 ปี การเป็นดินแดนทะเล 3 ด้านที่สามารถล่องเรือเพื่อท่องเที่ยวไปกับท้องทะเลมาทำกิจกรรมเพื่อปลูกกล้วยไม้ เป็นต้น

 

ผลิตภัณฑ์จากการออกแบบชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก

ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า จำนวน 7 รายการ ดังนี้

(1) โลโก้

(2) บรรจุภัณฑ์ต้นกล้ารองเท้านารีเหลืองกระบี่

(3) การจัดทำบรรจุภัณฑ์ของกะปิชนิดต่างๆ กล่องใส่สาหร่ายพวงองุ่น

(4) สินค้าที่ระลึก ได้แก่ การทำการ์ดจากดอกไม้ในท้องถิ่น  เสื้อยืดสกรีน กระเป๋าผ้า

(5) การออกแบบตราสัญลักษณ์ของชุมชน

(6) ตรายางสื่อถึงอัตลักษณ์ของชุมชน

(7) แผ่นพับเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ

Leave a Response

Font Resize
X