Cultural Mapping

ชุมชนไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

85views

การนำงานออกแบบเรขศิลป์หรือกราฟิกดีไซน์ ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชาวไทยพวน การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความรับรู้ จดจำ ออกแบบโลโก้/ออกแบบลวดลาย สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ผลิตภัณฑ์จากการออกแบบเรขศิลป์


บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ของฝากของชุมชนไทยพวน

เนคไทและหูกระต่ายจากผ้าทอกี่กระตุก จากลายผ้าทอของชุมชนไทยพวน

ออกแบบชุดที่รองจาน ที่ใช้ลวดลาย จากลายผ้าทอของชุมชนไทยพวน

Leave a Response

Font Resize
X