Cultural Mapping

ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรามัญ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

126views

การนำงานด้านเรขศิลป์ หรือ กราฟิกดีไซน์ ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความรับรู้ จดจำ สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกแบบโลโก้/ออกแบบลวดลายที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์องค์กรที่เป็นชุมชนวัฒนธรรมมอญ

ผลิตภัณฑ์จากการออกแบบเรขศิลป์


บรรจุภัณฑ์ (Packaging) / ฉลากผลิตภัณฑ์ของฝากชุมชนมอญ สังขละบุรี
ปลอกหมอนอิงลวดลายชุมชนมอญ สังขละบุรี

กระเป๋าผ้า/ถุงใส่ของที่ระลึกลวดลายชุมชนมอญ สังขละบุรี
แก้วน้ำพร้อมบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ของที่ระลึกลวดลายชุมชนมอญ สังขละบุรี
เสื้อยืดสกรีนลวดลายชุมชนมอญ สังขละบุรี

Leave a Response

Font Resize
X