Cultural Mapping

ชุมชนหมู่บ้านทำกลอง ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

81views

การนำงานออกแบบเรขศิลป์ หรือกราฟิกดีไซน์ในการออกแบบโลโก้/ออกแบบลวดลายของชุมชนหมู่บ้าน ทำกลอง ตำบลเอกราช เพื่อสร้างความรับรู้ จดจำ สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่คนในชุมชน มีอาชีพหลักคือการทำกลองที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อกันมาสู่ลูกหลาน มีความเชี่ยวชาญในการทำกลองชนิดต่าง ๆ ทั้งกลองไทยและกลองนานาชาติ โดยเริ่มผลิตกลองมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐

ผลิตภัณฑ์จากการออกแบบเรขศิลป์เสื้อยืด / กระเป๋า / ถุงผ้าสกรีนโลโก้ “กลองบ้านเอกราช”

ผ้ากันเปื้อนที่มีลวดลายโลโก้ “กลองบ้านเอกราช”

บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มรูปทรงกลองทัดติดโลโก้ “กลองบ้านเอกราช”

Leave a Response

Font Resize
X