Cultural Mapping

ชุมชนบ้านต้นตาล ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

110views

การนำงานด้านเรขศิลป์ หรือ กราฟิกดีไซน์ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความรับรู้ จดจำ สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกแบบโลโก้/ออกแบบลวดลาย ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ชุมชนบ้านต้นตาลที่เป็นชุมชนที่ชาวบ้านสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชนชาวไทยวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าทอตำบลต้นตาลซึ่งเป็นผ้าทอที่สวยงาม ตามลวดลายดั้งเดิม

ผลิตภัณฑ์จากการออกแบบเรขศิลป์


เสี้อยืดสกรีนลายไทยวน

กระเป๋าผ้าที่ทำจากผ้าทอ

นาฬิกาข้อมือ กำไล ที่สายรัดทำจากผ้าทอ

 

Leave a Response

Font Resize
X