วิดีโอ

วีดิทัศน์ศาสตร์พระราชา ตอนที่ 1 “ศาสตร์พระราชา สู่ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์”

158views

วิดีทัศน์ศาสตร์พระราชา ตอนที่ 1 “ศาสตร์พระราชา สู่ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์”
จากศาสตร์พระราชา สู่ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์
สนับสนุนโดย กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ” (จังหวัดเชียงราย) ปี ๒๕๖๑

Leave a Response

Font Resize
X