ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดงานนิทรรศการของศิลปินท้องถิ่น (Krabi Artist 2018)

62views

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการของศิลปินท้องถิ่น (Krabi Artist 2018) โดยมีนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่และศิลปินจังหวัดกระบี่เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่

Leave a Response

Font Resize
X