ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

177views

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๑ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดและพุทธศาสนสถานใกล้บ้าน ด้วยการหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนทำบุญตักบาตร นุ่งชุดขาว ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา และร่วมประดับธงธรรมจักร บริเวณรอบชุมชนสถานศึกษา สถานที่ราชการ/เอกชน หรือตามความเหมาะสม เพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมไทยให้มั่นคง ยั่งยืนสืบไป…..

Leave a Response

Font Resize
X