ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดหนองโพ (วัดหลวงพ่อเดิม)

10views

คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดหนองโพ (วัดหลวงพ่อเดิม)

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดหนองโพ (วัดหลวงพ่อเดิม) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนท้องถิ่น

Leave a Response

Font Resize
X