ภาพกิจกรรม

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ณ สยาม The 3 Bangkok Art Festival @siam

15views

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ณ สยาม The 3 Bangkok Art Festival @siam

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. บรรยากาศงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ณ สยาม The 3 Bangkok Art Festival @siam ในสัปดาห์​นี้ได้นำผลงานจากโครงการ “สร้างสรรค์ รอยศิลป์ เส้นถิ่นธนฯ” ในโอกาส ๒๕๐ ปีการสถาปนากรุงธนบุรี และการแร๊ปจาก thai rap TV และ วง OG-Anic ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะการแสดงโชว์บนเวที อาทิ การนำเพลงแหล่มาผสมผสานกับดนตรียุคใหม่ การแสดงศิลปะป้องกันตัว รำสี่ภาค และการแสดงที่นำเอาศิลปะการแสดงมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น ​

Leave a Response

Font Resize
X