ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมโบราณสถาน อุทยานเมืองเก่าพิจิตร

36views

คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมโบราณสถาน อุทยานเมืองเก่าพิจิตร

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมโบราณสถาน รับฟังบรรยายสรุปและติดตามการพัฒนาศักยภาพ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ณ ที่ทำการ สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร

Leave a Response

Font Resize
X