บทความที่น่าสนใจ

พยอม อาร์ต แกลเลอรี (PAYOM ART N GALLERY): แกลเลอรีเล็ก ๆ ในชุมชน จุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้าใจศิลปะ

121views

โดย: อุษาวดี ศรีทอง

เมื่อกล่าวถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพที่หลายคนนึกถึงคงเป็นซากปรักหักพัง ที่เป็นดั่งอนุสรเตือนความทรงจำถึงเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองทางการค้า เศรษฐกิจ และศิลปะวิทยาการที่รวมอยู่ในกรุงศรีอยุธยา ก่อนที่จะเสียกรุงครั้งที่ 2 ให้แก่กองทัพพม่า ราวปี พ.ศ. 2310 ทำให้วันนี้ภาพเหล่านั้นเหลือเพียงความทรงจำที่คนรุ่นหลังยังรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดและเติบโตมาในกรุงเก่า เช่นเดียวกับ ปกรณ์ เกิดทรัพย์ ศิลปินและผู้ก่อตั้งพยอม อาร์ต แกลเลอรี พื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อถามถึงที่มาของการเปิดพื้นที่ทางศิลปะในช่วงเวลาของการเกิดขึ้นและล้มหายของแกลเลอรีหลาย ๆ ที่ในประเทศไทย ปกรณ์กล่าวว่า ตัวเขาเกิดและเติบโตรวมถึงศึกษาศิลปะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทำให้ปกรณ์พบว่าพื้นที่ในการจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยในจังหวัดของตนนั้นมีน้อย มิหนำซ้ำหากจะเป็นงานศิลปะร่วมสมัยที่ต้องการให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมชมหรือจัดแสดงงานศิลป์ด้วยแล้วแทบไม่มี ดังนั้นเขาจึงใช้พื้นที่ในบ้านของตัวเองเปิดเป็นแกลเลอรีเล็ก ๆ ในเกาะเมืองอยุธยาโดยมีมุมกาแฟสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจงานศิลปะใช้พบปะพูดคุย ซึ่งสำหรับปกรณ์แล้วเขามองและคาดหวังว่าสักวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีโอกาสที่ศิลปะร่วมสมัยเติบโตได้อย่างจังหวัดราชบุรี ที่คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ได้เริ่มกิจกรรมทางศิลปะต่าง ๆ จนทำให้พื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเต็มไปด้วยงานศิลป์ ดังนั้นในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีความพร้อมทั้งโบราณสถาน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนกว่าปีละ 7 ล้านคน* น่าจะมีการสนับสนุนพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น

ปกรณ์จึงได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมทางศิลปะต่าง ๆ ในแกลเลอรีเพื่อดึงเพื่อน ๆ เด็ก ๆ และประชาชนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ การร่วมกันวาดภาพและจัดแสดงผลงานเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9, รวมถึงโครงการกราฟฟิตี้ที่ชวนศิลปินทั้งในอยุธยาและกรุงเทพมหานครมาร่วมสร้างงานศิลป์ และล่าสุดกับ “Plants Room” นิทรรศการศิลปะที่ปกรณ์ เกิดทรัพย์ และชนกนาฏ ธรรมโอสถ ได้ร่วมกันรังสรรค์ภาพวาดต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ที่เขาทั้งคู่ได้ช่วยกันปลูก การเฝ้าสังเกต การดูแลเอาใจใส่ เพื่อรอการเจริญเติบโต จึงทำให้ภาพวาดต้นไม้ขนาดเล็กของเขานั้นเต็มไปด้วยความหมายที่แทรกอยู่ อาทิ “ต้นหอมแขก” ภาพต้นหอมที่กำลังแตกยอดอ่อน อันเป็นช่วงเวลาที่ปกรณ์มองว่าสวยงามที่สุดทั้งยังเต็มไปด้วยความสดชื่นและความมีชีวิตที่กำลังเริ่มต้น เหมือนอย่างตัวของปกรณ์และชนกนาฏที่กำลังเริ่มสร้างครอบครัว รวมถึงการเริ่มต้นและยืนหยัดเพื่อแกลเลอรีด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนั้นการเปิดพื้นที่บางส่วนเป็นร้านอาหารและรับงานออกแบบเพื่อทำให้แกลเลอรีดำเนินต่อไปจึงเป็นสิ่งที่ปกรณ์ต้องทำร่วมกัน

ตลอดระยะเวลา 2 ปีกับการก่อตั้งพยอม อาร์ต แกลเลอรี ที่ปกรณ์ เกิดทรัพย์ ได้ทุ่มเทเพื่อหวังให้พื้นที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีให้กับกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ได้มีที่จัดแสดงผลงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพียงเพื่อความหวังของปกรณ์ที่ว่า อยากให้คนทั่วไปเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายขึ้น นั่นยังทำให้ผู้เขียนนึกถึงคำของอาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติสาขาจิตรกรรม ที่เคยกล่าวไว้ว่า “การจะทำให้ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจศิลปะเราจำเป็นต้องมีหอศิลป์หรือแกลเลอรีในพื้นที่ต่าง ๆเพื่อที่เขาจะได้ซึมซับและเข้าใจในสุนทรียภาพจากงานศิลปะเหล่านั้น” พยอม อาร์ต แกลเลอรี พื้นทางศิลปะเล็ก ๆ กลางเกาะเมืองอยุธยาจึงเป็นดั่งลมหายใจหนึ่งของศิลปะร่วมสมัยที่ยังคงดำเนินต่อไปด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่ เช่น ปกรณ์ เกิดทรัพย์
_________________________
*อยุธยาท่องเที่ยวสุดเฟื่อง,วารสารศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต, เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 , เข้าถึงได้จาก http://www.jr-rsu.net/article/2107

Leave a Response

Font Resize
X