วิดีโอ

คำปราศรัยเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๑

123views

คำปราศรัยของนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน พุทธศักราช 2561

Leave a Response

Font Resize
X