ภาพกิจกรรม

ดร.วิมลลักษณ์​ ชูชาติ​ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ​ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี

159views

ดร.วิมลลักษณ์​ ชูชาติ​ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

Leave a Response

Font Resize
X