ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการประชุมคณะทำงานตรวจการดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

158views

บรรยากาศการประชุมคณะทำงานตรวจการดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Leave a Response

Font Resize
X