ภาพกิจกรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการนวดไทยในเมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี

111views

วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 10.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐอิตาลี) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการนวดไทยในเมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมด้วย ซึ่งผู้นวดเรียนนวดไทยมาจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ภายในบริเวณร้านเน้นความสะอาด การให้บริการที่ดี การออกแบบตกแต่งร้านใช้วัสดุอุปกรณ์ของไทย สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิให้กับภูมิปัญญานวดแผนไทยในระดับนานาชาติ
#ocac #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Leave a Response

Font Resize
X