ทำเนียบศิลปินวรรณศิลป์

Susan F. Kepner

237views

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : Susan F. Kepner
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ :
การศึกษา :
ประวัติโดยย่อ
Dr. Susan Fulop Kepner เป็นชาวอเมริกันที่สนใจภาษาและวรรณกรรมไทยมาตั้งแต่ทศวรรษที่ ๑๙๗๐ เคยแปลนวนิยายเรื่อง Letters from Thailand “จดหมายจากเมืองไทย” (๒๕๒๐) ของโบตั๋น และ A Child of the Northeast “ลูกอีสาน” (๒๕๓๐) ของคำพูน บุญทวี เป็นภาษาอังกฤษ และศึกษางานเขียนของสุวรรณี สุคนธา มาเป็นพิเศษ ก่อนจะมาสนใจแปลเรื่องสั้นชุด “ชาวยักษ์” ของศรีดาวเรือง จนครบทุกเรื่อง และยังได้เขียนบทวิเคราะห์เรื่องสั้นชุดนี้ออกมาในชื่อว่า Married to the Demon King : Sri Dao Ruang and Her Demon Folk นอกจางานแปลเรื่องสั้นชุด “ชาวยักษ์” แล้วซูซานยังได้แปลเรื่องสั้นของศรีดาวเรืองไว้อกีจำนวนหนึ่ง ซึ่งตีพิมพ์อยู่ในหนังสือหลายเล่ม อาทิ The Lioness in Bloom : Woman in Modern Thai Literature (1996) และ Vertual Lotus : Modern Fiction of Southeast Asia (2002) ฯลฯ เธอเคยสอนในประเทศเวียดนามและไทย ปัจจุบันเธอเป็นอาจารย์ด้าน Southeast Asian Cultures and Literatures เชี่ยวชาญภาษาและวรรณกรรมไทย ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเล่ย์ และยังมีงานเขียนวรรณกรรมเยาวชนของเธอเองตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา และยังเดินทางมาเมืองไทยอย่างสม่ำเสมอและวรรณกรรมไทย ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเล่ย์ และยังมีงานเขียนวรรณกรรมเยาวชนของเธอเองตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา และยังเดินทางมาเมืองไทยอย่างสม่ำเสมอ
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา : พ.ศ. ๒๕๓๙ “The Lioness in Bloom : Women in Modern Thai Literature” รวมเรื่องสั้นที่แปลจากวรรณกรรมของนักเรียนไทยหลายคน พิมพ์โดย University of California Press ในเล่มมี ๑๖ เรื่อง ดังนี้
๑. Grandmother the Progressive (Junlada Phakdiphumin)
๒. Deep in the Heart of a Mother (Wat Wanlayankul)
๓. People of Quality (Dok Mai Sot) คัดเฉพาะบางส่วน
๔. A Child of the Northeast (Kampoon Boontawee) คัดเฉพาะบางส่วน
๕. Matsii (Sri Dao Ruang)
๖. Snakes Weep, Flowers Smile (Suwannee Sukhontha)
๗. Behind the Painting (Sri Burapha) คัดเฉพาะบางส่วน
๘. That Woman’s Name is Boonrawd (Botun) คัดเฉพาะบางส่วน
๙. Deaf Sim (Prabhassorn Sevikul)
๑๐. A Pot Thai Scouring Will Not Save (Anchan)
๑๑. When She Was a Major Wife (Subha Devakul)
๑๒. Sai-roong’s Dream of Love (Sri Dao Ruang)
๑๓. This Human Vessel (Krisna Asoksin) คัดเฉพาะบางส่วน
๑๔. The Dancing Girl (Ussiri Dhammachoti)
๑๕. Greenie (Manop Thanomsri)
๑๖. A Mote of Dust on the Face of the Earth (Preechapoul Boonchuay)

Leave a Response

Font Resize
X