ทำเนียบศิลปินวรรณศิลป์

Prudence Borthwick

143views

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : Prudence Borthwick
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ : 22 Holmesdale Street, Massrickville, NSW 2204 Australia
การศึกษา :
ประวัติโดยย่อ
Prudence Borthwick เกิดในครอบครัวนักการทูต เธอเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเพทฯ ระหว่างที่บิดาเดินทางมาประจำสถานทูตออสเตรเลียในประเทศไทย เธอกลับมาทำงานในประเทศไทยในช่วงศตวรรษ ๒๕๓๐ ในโครงการด้านผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ปัจจุบันทำงานฝห้กับองค์กร UNICEF ในโครงการ HIV/AIDS ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา :  ๒๐๐๖ : “the Happiness of Kati” แปลจากนวนิยาย “ความสุขของกะทิ” ของงามพรรณ เวชชาชีวะ พิมพ์โดย Allen & Unwin (Australia and New Zealand), Atheneum Books for Young Readers, Simon & Schuster (USA)

Leave a Response

Font Resize
X