ทำเนียบศิลปินวรรณศิลป์

Marcel Barang

128views

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : Marcel Barang
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ : ๒๘๑ ซอย ๒ (วัดดาวดึงษ์) ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
การศึกษา : ปริญญาโท Université de Toulouse ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติโดยย่อ
Marcel Barang เป็นนักแปลวรรณกรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสที่มีผลงานแปลวรรณกรรมไทยออกสู่สายตาชาวต่างชาติมากที่สุดในยุคนี้ เขาเป็นคนฝรั่งเศสที่มาพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรมาหลาย ๑๐ ปีแล้ว จากอาชีพครูสอนภาษาและศิลปะ เขาผันตัวเองมาเป็นนักข่าวสังกัดสำนักข่าวระดับโลกเช่นประจำโต๊ะข่าวฝรั่งเศสให้สำนักข่าวรอยเตอร์ของอังกฤษและประจำหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส Le Monde diplomatique เป็นต้น โดยมีความเชี่ยวชาญเรื่องเอเชียนตะวันออกเฉียงใต้เป็นพิเศษ เคยมาอยู่ประจำการที่สิงคโปร์และฮ่องกง ก่อนที่จะเข้ามายังประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ มีประสบการณ์เป็นนักข่าวอิสระและบรรณาธิการข่าว ๑๗ ปีให้หลังเขาได้เข้าสู่โลกการแปลวรรณกรรมมเต็มตัวโดยทำงานเป็นทั้งนักแปลและบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ TMC (ย่อมาจาก Thai Modern Classics) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสนธิ ลิ้มทองกุล เจ้าของธุรกิจเครือผู้จัดการ โครงการแรกของสำนักพิมพ์คือการคัดสรรและแปลวรรณกรรมไทยที่ดีที่สุดของศตวรรษที่ ๒๐ จำนวน ๒๐ เรื่อง ตีพิมพ์ในหนังสือ anthology ที่มีชื่อว่า the 20 best novels of Thailand เขาได้แปลงานเขียนสำคัญ ๆ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เช่น “ละครแห่งชีวิต” ของ ม.จ. อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ “ข้างหลังภาพ” ของศรีบูรพา “ทุ่งมหาราช” ของ มาลัย ชูพินิจ “ผู้ดี” ของดอไม้สด “สีแผ่นดิน” ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช รวมถึงผลงานของนักเขียนร่วมสมัย เช่น แดนอรัญ แสงทอง ชาติ กอบจิตติ นิคม รายยวา วาณิช จรุงกิจอนันต์ และอัศศิริ ธรรมโชติ เป็นต้น ผลงานแปลของ Marcel Barang ทำให้วรรณกรรมไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยงานของแดนอรัญ แสงทอง ได้รับการยกย่องอย่างมากในหลายประเทศ จนได้รับอิสริยาภรณ์ในระดับชั้นอัศวิน Chevalier de L’Ordre des Arts et des Letters จากกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันนี้ Marcel Barang ยังคงแปลงานวรรณกรรมอย่างต่อเนื่องและตีพิมพ์เรื่องสั้นแปลในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post เดือนละ ๑ เรื่อง เขายังคงเสาะหาวรรณกรรมดี ๆ ของไทยทั้งเก่าและใหม่เพื่อดำเนินการแปลอยู่เสมอ
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา : พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๐ “the 20 best novels of Thailand : an anthology” แปลจากเรื่องคัดสรรของนักเขียนไทย เช่น มาลัย ชูพินิจ ดอกไม้สด ศรีบูรพา คึกฤทธิ์ ปราโมช ชาติ กอบจิตติ เสนีย์ เสาวพงศ์ ฯลฯ จำนวน ๒๐ เรื่อง และพิมพ์แยกเป็นหนังสือปกแข็งอีก ๑๐ เรื่อง พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน แปลวรรณกรรรมไทยทั้งคลาสสิคและร่วมสมัย

Leave a Response

Font Resize
X