ทำเนียบศิลปินวรรณศิลป์

John Paul Fieg

113views

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : John Paul Fieg
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ :
การศึกษา :
ประวัติโดยย่อ
ไม่ทราบข้อมูลนักแปลของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยผู้นี้แน่ชัด รูแต่ว่าเป็นนักเขียนบทความและหนังสือวิชาการ และเคยมีผลงานรวมเล่มชื่อ “A Common Core : Thais and Americans” (1989), ร่วมเขียนหนังสือ “Self-Correcting Compositions” (1993) และ “When Cultures Collide : Leading Across Cultures” (2006) สืบเนื่องจากหัวข้อสัมมนาของ Asian P.E.N. เรื่อง วรรณกรรมและความยุติธรรมในสังคม สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยจึงได้คัดสรรเรื่องสั้นและบทกวีของนักเขียนไทยหลายคนเพื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษและตีพิมพ์ในหนังสือชุด Thai P.E.N. Short Stories and Poems of Social Consciousness เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยมี นิตยา มาศะวิสุทธิ์ เป็นบรรณาธิการและรับหน้าที่เขียนบทนำในหนังสือระบุแต่เพียงว่า John Paul Fieg ผู้แปลเรื่องสั้น “คนดายหญ้า” ของศรีดาวเรือง เคยทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา : พ.ศ. ๒๕๒๗ “The Grass Cutter” แปลจากเรื่องสั้น “คนดายหญ้า” ของศรีดาวเรือง ตีพิมพ์ใน Thai P.E.N. Short Stories and Poems of Social Consciousness ของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

Leave a Response

Font Resize
X