ทำเนียบศิลปินวรรณศิลป์

อุษณิษา สุขสวัสดิ์

531views

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : อุษณิษา สุขสวัสดิ์
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ :
การศึกษา : ปริญญาโท จากสหราชอาณาจักร
ประวัติโดยย่อ
ม.ร.ว. อุษณิษา สุขสวัสดิ์ หรือ “คุณหญิงณิ” เป็นธิดาคนสุดท้องของ ม.จ. ประสบสุข สุขสวัสดิ์ และหม่อมเจ้าหญิงกฤษณาพักตร์พิมล ดิศกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และได้รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะดังกล่าวในปีต่อมา ก่อนจะไปเรียนต่อด้วยทุนส่วนตัวจนจบปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ในขณะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคุณหญิงณิเคยเป็นนักแสดงละครเวทีภายใต้การกำกับของ รศ. สดใส พันธุมโกมล ผลงานละครเวทีในอดีตที่นำชื่อเสียงมาให้เธอคือเรื่อง “พรายน้ำ” เคยมีผลงานแปลเรื่องสั้นไทยลงเป็นประจำในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันอาทิตย์ ที่ขณะนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของ แก๊ป กัญจนา สปินเลอร์ ซึ่งเคยลงพิมพ์เรื่องสั้นและผลิตข่าววรรณกรรมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในช่วงหลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการนำวรรณกรรมไทยร่วมสมัยออกสู่สายตาของนักอ่านต่างชาติอย่างต่อเนื่องอยู่หลายปี จนกระทั่งต่อมาได้เลิกราไป และคอลัมน์นี้ก็หายไปด้วยโดยปริยาย เมื่อเป็นเช่นนี้ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post จึงหมดบทบาทในการเป็นสะพานวรรณกรรมนับแต่นั้นมา ม.ร.ว. อุษณิษา สุขสวัสดิ์ เคยเป็นผู้แปลเรื่องสั้นของศรีดาวเรือง ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖ อยู่หลายเรื่อง ปัจจุบันเธอยังคงทำงานด้านเขียนการแปลให้กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Bangkok Post
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา :
๑. พ.ศ. ๒๕๒๖ “The Price of Death” แปลจากเรื่องสั้น “ราคาแห่งความตาย” ของศรีดาวเรือง (พ.ศ. ๒๕๑๙) Bangkok Post
๒. พ.ศ. ๒๕๒๖ “The Identity Card” แปลจากเรื่องสั้น “บัตรประชาชน” ของศรีดาวเรือง พ.ศ. ๒๕๒๕) Bangkok Post
๓. พ.ศ. ๒๕๒๗ “Lords of the Land” แปลจากเรื่องสั้น “เจ้าที่-ดิน” ของศรีดาวเรือง (พ.ศ. ๒๕๒๗) Bangkok Post

Leave a Response

Font Resize
X