ทำเนียบศิลปินวรรณศิลป์

อรยา สูตะบุตร

370views

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : อรยา สูตะบุตร
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ :
การศึกษา : ปริญญาโท University of Victoria, Canada
ประวัติโดยย่อ
อรยา สูตะบุตร จบปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยคลาร์ค สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวรรณคดีอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานแปลจากอักกฤษเป็นไทยที่ตีพิมพ์แล้ว คือ เปลี่ยนสะท้านโลก (แปลจากหนังสือ Change We Can Believe In ของประธานาธิบดีบารัค โอบามา)
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา : “The Shark That Lost His Teeth” แปลจากเรื่อง “ปลาฉลามฟันหลอ” ของบินหลา สันกลาคีรี พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Post Books

Leave a Response

Font Resize
X