ทำเนียบศิลปินวรรณศิลป์

จำนงศรี หาญเจนลักษณ์

170views

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : จำนงศรี หาญเจนลักษณ์
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ :
การศึกษา :
ประวัติโดยย่อ
คุณหญิงจำนงศรี (รัตนิน) หาญเจนลักษณ์ ได้รับการศึกษาในวัยเยาว์จากสหราชอาณาจักร เคยเป็นศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริษัทแพทย์รัตนิน จำกัด และเป็นนักเขียนที่มีผลงานแปลวรรณกรรมภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการยกย่องมาโดยตลอด นอกเหนือจากผลงานแปลเรื่องสั้นและบทกวีเงกล่าวข้างต้น ยังได้แปลงานของวาณิช จรุงกิจอนันต์ “เพลงใบไม้” ในชื่อ The Song of the Leaves แต่ไม่ปรากฏว่ามีการเผยแพร่ในรูปแบบใด
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา :
๑. พ.ศ. ๒๕๓๐ (พิมพ์ครั้งที่ ๓) Kuntong, You Will Return at Dawn แปลจากรวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ “ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” ของอัศศิริ ธรรมโชติ พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ ก.ไก่ ในรูปแบบสอนภาษาในเล่มเดียว
๒. พ.ศ. ๒๕๔๗ (พิมพ์ครั้งที่ ๑๑) Mere Movement แปลบทกวีของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ หลายบทที่รวมเล่มชื่อ “เพียงความเคลื่อนไหว” พิมพ์โดยสำนักพิมพ์เกี้ยว-เกล้าพิมการ ในรูปแบบ ๒ ภาษาในเล่มเดียว
๓. พ.ศ. ๒๕๔๗ November แปลจากบทกวี “พฤศจิกายน” ของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ เป็นบทกวีเกียรติยศเนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลซีไรต์

Photo Credit : http://www.cheevamitr.com/team/2

Leave a Response

Font Resize
X